Varför har skolmedicinen så svårt att ta till sig homeopati